19 Hilarious Pokemon Tumblr Posts

It’s was a good year for Pokemon, and a good year for tumblr posts. [via smosh]